OM SUNDHED
SUNDHED
FAKTA
Bevægelse i læring

Strong Living | Mercantec

FILMEN

I 2009 gik erhvervsskolen Mercantec i Viborg ind i projekt Sundhedsfremme på Erhvervsskolerne.

De besluttede, at alle grundskoleelever skal have idræt på skemaet i 2015. Første skridt var at overbevise lærerne om, at det var en god ide at deltage i projektet, som de nu kalder, Strong Living.
Læs mere om projektet her www.emu.dk/sundhed_idraet/ 

I filmen vises eksempler på, hvordan skolen arbejder med at implementere idræt, trivsel og bevægelse i skoledagen.

UNDERVISNINGSOPLÆG

Med udgangspunkt i filmen om Mercantec diskuteres først følgende udsagn i mindre grupper.

- Eleverne gider ikke bevæge sig fysisk og gider ikke idræt

- Lærerne ved ikke, hvordan de skal undervise i idræt

- Der er ikke tid og ikke plads til at inddrage bevægelse i   undervisningen


Dan nye mindre grupper.
Samtal om og diskutér punkterne herunder


- Hvilke elementer indgår i projektet Strong Living? Hvordan arbejdede Mercantec med at implementere sundhedsfremme fra start?
 

- Kunne projektet, eller dele af projektet blive virkelighed på jeres skole? Giv evt. eksempler på hvordan og forhold jer samtidig til skolens rammer

- Diskutér fordele og ulemper ved idræt og bevægelse i undervisningen

- I forhold til sundhedsfremme, diskutér da hvad den enkelte lærer kan gøre og hvad skolen kan gøre

Lav en konklusion på jeres diskussion og fremlæg denne for resten af kollegiet

Det anbefales, at ledelsen herefter samler konklusionerne til det fortsatte udviklingsarbejde.

Varighed: 5.18 minutter