Motion og bevægelse

Find viden og inspiration til at implementere motion og bevægelse i din undervisning uanset i hvilke fag og område, du underviser i.

Se her to korte dokumentariske film, som på hver deres måde giver ideer til, hvordan du og dine kollegaer kan tilrettelægge og organisere en skoledag med mere fysisk bevægelse i undervisning og læring.

Bevægelse i læring - SOSU

På Social- og Sundhedsskolen i Herning inddrager Line Ginnerup bevægelse i læringen. Se en kort film om hvordan, hun gør det, og hvorfor.

Mercantec ”Strong Living”

Mercantec i Viborg gik ind i projekt Sundhedsfremme på Erhvervsskolerne. De besluttede, at alle grundskoleelever skal have idræt på skemaet. I filmen vises eksempler på, hvordan skolen arbejder med at implementere idræt, trivsel og bevægelse i skoledagen.

Oplæg til debat om idræt, trivsel og bevægelse i skoledagen

Med udgangspunkt i de to film diskuteres først
følgende udsagn i mindre grupper.

Eleverne gider ikke bevæge sig fysisk og gider ikke motion og bevægelse.

Lærerne ved ikke, hvordan de skal inddrage motion og bevægelse.

Der er ikke tid og ikke plads til at inddrage fysisk bevægelse i undervisningen.

 

Samtal om og diskutér dernæst punkterne herunder:
(dan gerne nye grupper)

 

Hvilke elementer indgår i projektet Strong Living?

Hvordan arbejdede Mercantec med at implementere sundhedsfremme fra start? Kunne projektet, eller dele af projektet bliv virkelighed på jeres skole?

Giv evt. eksempler på hvordan, og forhold jer samtidig til skolens rammer.

Diskutér fordele og ulemper ved idræt og bevægelse i undervisningen

Diskutér, hvad den enkelte lærer kan gøre og hvad skolen kan gøre.

Lav en konklusion på jeres diskussion og fremlæg denne for resten af kollegiet.

Hvad kendetegner motion og bevægelse i skoledagen?

Motion og bevægelse kan inddeles i fire overordnede kategorier:


1.    Aktive pauser
2.    Fysisk træning
3.    Bevægelse i undervisningen
4.    Idrætsfaget
 

Jf. Seelen 2013, folkeskolen.dk


Motion og bevægelse som didaktisk værktøj

 

Motion og bevægelse kan i dette materiale forstås som et didaktisk værktøj til at skabe motivation for læring og til at fremme indlæringen. Anvend fx powerpauser i undervisningen, der kan fremme læringsparathed og motivation for læring. Eller lad eleverne øve sig i faglige begreber gennem leg, hvor de er fysisk aktive i læringen.
Der er således ikke tale om at undervise i motion og bevægelse, men at implementere fysisk aktivitet i undervisningen.
 

Motion og bevægelse som et didaktisk værktøj er en vej til at nå målet om:
 

• At fremme sundhed
• At understøtte motivation og læring

Undervisning i motion og bevægelse


Med et særligt fokus på arbejdsmiljø, bevægemønstre, ergonomi og motion som forebyggende indsats kan man i højere grad undervise i motion og bevægelse. Det kan fx ske i de praksisnære fag, når eleverne er i værkstederne m.v. Og det kan ske i de timeløse fag, hvor motion og bevægelse indgår.


Det primære formål med denne del af materialet er at forebygge arbejdsrelaterede skader nu og på sigt, men også at give eleverne en forståelse for deres krop, deres fysisk og helbred i forhold til det eller de job, de gerne skal kunne mestre fremtidigt, og som de skal kunne holde til arbejdslivet ud.

 
Inspirationskatalog - Bevægelse i skoledagen


Ved at klikke på linket herunder finder du konkrete og let tilgængelige aktivitetsforslag til at inddrage fysisk bevægelse og motion i løbet af skoledagen. Du kan plukke i materialet, som er opdelt i tre forskellige kategorier. Og du har mulighed for at tilpasse aktiviteterne til lige netop din undervisning.
 

Kataloget kan du hente her