VIDEN OM SUNDHED

SUNDHED

Sundhed er mange ting og betyder mange ting. I det følgende er der samlet en række sjove, overraskende og nyttige informationer om sundhed.

 

Formålet er at give viden og inspirere til en bred debat om sundhed, hvad sundhed betyder for vores liv samt at motivere til mere viden om sundhed i forhold til eget liv.

 

Effekt af bevægelse

Vidensråd for Forebyggelse har i foråret 2016 udgivet en rapport om effekten af bevægelse på baggrund af en stor undersøgelse. At motion og bevægelse er godt for sundheden er ikke længere nogen nyhed. Det nye er dokumentation for, at mere fysisk aktivitet i skoledagen også har en effekt på den faglige præstation og på elevernes trivsel.

Mere fysisk aktivitet vil fremme elevernes:

•    Sundhed
•    Trivsel
•    Faglig præstation


”Der er stærk evidens for, at fysisk træning, der styrker kredsløb og/eller stofskifte, har positive effekter på sundhed og trivsel. Der er endvidere evidens for, at fysisk træning styrker faglig præstation, omend der ikke findes skolebaserede fysiske træningsstudier. Nogle studier viser, at fysisk træning, der styrker motorikken, har positiv effekt på den faglige præstation.”

Uddrag af rapportens hovedkonklusion og sammenfatning.
Du kan hente hele rapporten her: http://www.vidensraad.dk/

Fakta om sundhed

Undervisningsoplæg

Formål

Formålet er at inspirere til en bred debat om, hvad sundhed er og hvad sundhed betyder for vores liv, samt at motivere til at ville vide mere om sundhed.

Ideen med denne opgave er, at eleverne læser informationerne i pdf-filen og herefter i fællesskab søger efter og beskriver mere og ny viden om sundhed.
 

Klik for at hente Pdf-filen

UNDERVISNINGSOPLÆG

 

Læs pdf-filen, og forhold jer til de enkelte informationer. Hvad er ny viden for jer? Hvad vidste I måske i forvejen?

 

Er der informationer, der overrasker jer, som I undrer jer over? Som I gerne vil tjekke eller vide mere om?
 

Giv hinanden mere sjov, overraskende og nyttig viden om sundhed


Klassen deles i mindre grupper.

Søg på nettet, i bøger og blade efter viden om sundhed og sæt teksten op i et dokument til resten af klassen.

Arbejd med dokumentets layout og find evt. egnet billedmateriale, skemaer, modeller eller andet, som kan illustrere teksten på en god måde.

Del evt. produkterne via internettet og/eller skolens intranet.