[ KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE ]

VÆLG DIT TEMA

 

På denne side kan du vælge mellem fire forskellige temaer. Ud fra hvert tema kan du læse, hvad temaet indeholder, og hvordan materialet kan indgå i undervisningen.

 

Find blandt andet vej til:

 

· Spots og interaktive film

· Powerpauser og andre bevægelsesaktiviteter

· Rollemodelfilm

· Quiz (evalueringsredskab)

 

 

På elevsiden findes de samme temaer med stort set samme indhold, hvilket gør det let for dig at henvise til de forskellige aktiviteter i undervisningen. Og som samtidig gør det muligt for eleverne at være meget selvstændige i læringen og i anvendelsen af materialet.

 

Det er en god idé at gå temaerne igennem første gang, du anvender materialet, for at skabe dig et overblik over film, aktiviteter og relevans i forhold til din undervisning.

BEVÆG DIG

Se to spots og to interaktive film, som handler om motion, bevægelse og trivsel.

Materialet er målrettet en undervisning, der har fokus på ergonomi, arbejdsmiljø og forebyggelse i forhold til elevernes fremtidige arbejdsliv. Filmene tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger og lægger op til refleksion og debat.

Der er forskellige aktivitetsforslag til filmene.

DIN SUNDHED

Se kampagnespots og rollemodelfilm.

Materialet har afsæt i det positive, brede sundhedsbegreb med fokus på KRAM – kost, rygning, alkohol og motion. Spots og film er målrettet en undervisning, der handler om elevernes sundhed i relation til deres fritids- og arbejdsliv og kan anvendes fagligt og tværfagligt.

Filmene tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger og lægger op til refleksion og debat.

Der er forskellige aktivitetsforslag til filmene.

AKTIVITETER

Her finder du powerpauser og forslag til øvrige motions og bevægelsesaktiviteter.

QUIZ

Er eleverne blevet klogere på sundhed, kost og motion?

Gennem en interaktiv quiz kan eleverne teste sig selv på en sjov måde og samtidig få mere viden om sundhed.

Læs mere