[ KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE ]

Rollemodelfilm

med undervisningsoplÆg

Hvordan mon det er at gå beruset på arbejde, når man skal sælge en bil? Eller revidere regnskaber? Kan man nå at fange tyven, med ekstra 30 kilo på kroppen? Er kondien i orden? Og kan man holde dampen oppe en hel arbejdsdag med rygerlunger?

 

I fire film følger vi fem helt almindelige unge erhvervsskoleelever: Jan, Mette, Abdulla, Emma og Michael. De skal klare deres fremtidige jobfunktion, mens de udsættes for forskellige fysiske forsøg. 

Og til slut skal kondien testes.

Med ekstra kilo på joB

Se filmen uden afbrydelse.


Snak om filmens indhold og problemstillinger. Hvad sker der filmen?


Hvad er problemet for hver af de fem unge?


Hvad siger de unge i filmen om det at have de ekstra kilo på?

 

Diskutér hvilken rolle kost og motion spiller for sundheden, for trivsel og velvære og for at kunne holde til et langt arbejdsliv.

 

Varighed: 13.11

I røg og damp på job

Se filmen uden afbrydelse.

 

Snak om filmens indhold og problemstillinger. Hvad sker der i filmen med de fem unge?


Hvad siger de unge i filmen om det at ryge i forhold til arbejdsliv og ungdomsliv?

 

Diskutér egne holdninger til rygning i forhold til uddannelses- og arbejdsliv. Herunder rygelov, adfærdsændring, sundhed og trivsel, rygestopkurser m.v.

 

Varighed: 8.44

Påvirket på job

Se filmen uden afbrydelse.

 

Snak om filmens indhold og problemstillinger.

 

Hvad er problemet med at møde påvirket på job og i skole?


Diskutér i mindre grupper dette dilemma: Hvad vil du gøre, hvis en

kammerat møder beruset/påvirket i skole eller på job?


Hvad siger de unge i filmen om det at have promillebrillerne på?


Diskutér hvilken rolle alkohol spiller for sundheden og for at kunne holde til et langt arbejdsliv.
 

Varighed: 7.51

I form til job?

Se filmen uden afbrydelse.

 

Snak om filmens indhold og problemstillinger. Hvordan klarede de fem unge konditesten?

Hvad betyder en god form for studie- og arbejdsliv?


Suppleres fx af pulstest samt siderne 24-29 på

www.sst.dk/erhvervsskoler

 

Varighed: 10.06